Proizvod se može u zakonskom roku zameniti za drugi pod uslovom da nije montiran, oštećen ili korišćen.

U slučaju zamene artikala ili povrata istog kupac snosi troškove povrata robe.

U slučaju pogrešno isporučenog artikla ili u slučaju da Vam isporučimo artikl koji je oštećen mi se obavezujemo da ćemo isti zameniti u najkraćem roku o našem trošku.